AKTUALNOŚCI

nowości, informacje, szkolenia

Wzrost efektywności działu sprzedaży bezpośredniej

9/02/2016

Branża usług dood to door

Wyzwanie

Poprawić efektywność sprzedaży door to door.

Rozwiązanie

Po analizie zostały zdefiniowane procesy, które w sposób istotny wpływają na efektywność biznesową klienta, w specyficznej rzeczywistości D2D. Pierwszym z nich okazała się rekrutacja i motywacja, gdyż specyfika tej pracy wymaga stałego zasilania ludźmi wykazującymi się dużym zdeterminowaniem w działaniu. Zostały zatem opracowane metody usprawniające zatrudnienie nowych członków załogi, które oprócz schematów rozmów indywidualnych, zawierały element inicjatyw motywacyjno-informacyjnych.

Niezbędne okazało się również wypracowanie nowych, skutecznych metod na sprzedaż door to door, która jest niezwykle dynamiczna – bardzo szybko zmianie ulegają skuteczne praktyki oraz wiele zależy od drobiazgów. W wyniku prowadzonych warsztatów powstał katalog kompleksowych rozwiązań pozwalających zdobyć zaufanie kontrahenta, rozmawiając z nim przy drzwiach i zachęcić go do dłuższej konwersacji. Ostatnim elementem była nauka odpowiedniego zarządzania i agregowania informacji z mocno rotującego zespołu handlowców, typowego dla środowiska D2D.

Efekty

Ważne procesy sprzedaży door to door zostały doprecyzowane, dzięki czemu znacznie wzrosła skuteczność w realizowaniu planu sprzedażowego przez handlowców.