AKTUALNOŚCI

nowości, informacje, szkolenia

Rozwój kompetencji menedżerskich

9/02/2016

Branża produkcyjna

Wyzwanie

Rozwój kompetencji kadry kierowniczej niższego szczebla (menedżerów liniowych, brygadzistów, mistrzów) zgodnie z duchem czasu i zmiana modelu zarządzania na bardziej usystematyzowany.

Rozwiązanie

Kadra kierownicza niższego szczebla w wielu firmach produkcyjnych jest przyzwyczajona do dość spontanicznego sposobu zarządzania, tzw. twardą ręką. Czasy się zmieniają, w tym standardy współpracy na liniach produkcyjnych, a więc w interesie każdej firmy z branży jest rozwój kompetencji kierowniczych menedżerów liniowych, brygadzistów czy mistrzów.

Warsztaty kładły zatem nacisk na zmianę modelu zarządzania na bardziej usystematyzowany, naukę budowania własnego autorytetu oraz umiejętności menedżerskich, takich jak: planowanie, organizowanie, motywowanie czy kontrola. Uczestnicy kursu zdobyli praktyczne narzędzia do pracy, a ponadto uświadomili sobie, że dobry zarządca na linii produkcyjnej powinien być również coachem dla swoich podwładnych, motywującym ich do rozwoju.

Efekty

Zmiana modelu zarządzania, która przyczyniła się do usprawnienia i lepszej atmosfery pracy na linii produkcyjnej klienta.