AKTUALNOŚCI

nowości, informacje, szkolenia

Poprawa jakości obsługi partnerów biznesowych

9/02/2016

Branża budowlana

Wyzwanie

Poprawa jakości obsługi kontrahentów oraz kreacja pozytywnego wizerunku firmy.

Rozwiązanie

Z badania satysfakcji klientów przeprowadzonego przez przedsiębiorstwo jasno wynikało, że ich ocena jakości współpracy jest niezadowalająca. Należało zatem znaleźć sposób na poprawę wzajemnych relacji. Po obserwacji sytuacji stworzono standardy współpracy klienta z kluczowymi działami firmy. Usprawniono proces składania zamówień, który stał się prosty i przejrzysty, nawet w przypadku ofert niestandardowych.

Dysfunkcyjne, nieprzyjazne dla potencjalnych nabywców procedury usunięto. W sposób praktyczny i przyjazny zostały przeprowadzone warsztaty komunikacji z odbiorcami. Handlowcy uświadomili sobie, że powinni być bardziej wymagający wobec swoich klientów. Dotąd zdarzało się, że byli głównie rzecznikami interesów firm dystrybucyjnych. Zdobyli również umiejętności z zakresu szkolenia osób trzecich z podstawowych technik odsprzedaży.

Efekty

Standard obsługi klienta został przeniesiony na wyższy poziom. Zadowolenie ze współpracy ze strony firm dystrybucyjnych znacząco wzrosło.