Szkolenie dla osób zarządzających

Szkolenie jest adresowane do osób zarządzających firmami objętymi programem. Dostarcza kompetencji z zakresu kontaktu z klientami i zarządzania. W trakcie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia:

  • Perspektywa inwestora – analiza kryteriów wyboru
  • Waga mechanizmu certyfikacji w świadomości klienta
  • Czynniki potwierdzające i kontrastujące z marką Dobry Montaż
  • I faza rozmowy z klientem w dodatkowej funkcji kontraktowania kryteriów wyboru inwestora
  • Prezentacja usługi w oparciu o jakość wykonania
  • Pokonywanie zastrzeżeń w oparciu o brand Dobry Montaż
  • Mechanizmy implementacji wiedzy wśród pracowników

 

Powrót